Інформація:

Мiсто: Івано-Франківськ

Код REPs Ukraine: IF28022024-534

Кваліфікація: Інструктор тренажероної зали EQF 3

Ознайомлений з:
1)структурою організму людини
2)обміном речовин
3)серцево-судинною системою
4)дихальною системою
5)опорно рухливим апаратом
6)особливостями тренувального процесу, методики тренування, стандарти роботи тренера.
7)адаптаціяєю до фізичного навантаження
8) основами біомеханіки
9)навичками розподілу навантаження, контроль техніки безпеки та здоров‘ям клієнта.