Інформація:

Мiсто: Івано-Франківськ

Код REPs Ukraine: IF01112023-417

Кваліфікація: Персональний тренер EQF4

Бакалавр фізичної культури і спорту (ІНУФВСУ)
Персональний тренер
Мануально-мʼязове тестування ,міофасціальний реліз ,біомеханіка рухів в фізичних вправах,анатомія рухової діяльності
Силовий та функціональний тренінги