Інформація:

Мiсто: Вроцлав

Код REPs Ukraine: IF20122023-485

Кваліфікація: Персональний тренер EQF-4

Теорія тренування
Тренувальні адаптації
Періодизація навантажень
Оцінка фізичного стану клієнта
Робота з різними віковими групами
Техніка виконання вправ та їх модифікація
Контроль за безпекою та здоров’ям клієнта
Розробка та планування тренувальних програм
Розвиток сили, швидкості, витривалості, гнучкості та координації
Функціональна анатомія: анатомічні осі, суглоби, кістки, м’язи, сухожилля
Фізіологія, кінезіологія: Адаптація до фізичного навантаження, моніторинг його інтенсивності
Тестування мобільності та стабільності суглобів, міофасціальний реліз, мануально-м’язове тестування, техніки активації